پیشنهاد نام دامنه به کمک هوش مصنوعی

پیشنهاد نام دامنه به کمک هوش مصنوعی

هوش مصنوعی و الگوریتم های پیچیده، این سیستم می‌تواند بر اساس معیارهای متعددی نظیر قابلیت به خاطرسپاری، قابلیت به یادسپاری، قابلیت تلفظ، مرتبط بودن با موضوع و دیگر عوامل مشابه، نام های دامنه ایده آل را پیشنهاد دهد.

ادامه مطلب