هوش مصنوعی متن دشوار را به مفاهیم ساده

هوش مصنوعی متن دشوار را به مفاهیم ساده و قابل فهم برای کودکان تبدیل میکند

هوش مصنوعی به کمک الگوریتم ها و قوانین خاص خود، توانایی تجزیه و تحلیل متون پیچیده را داراست و آنها را به قطعات کوچکتر و قابل درک تبدیل می کند

ادامه مطلب