متن پیام معرفی شخصی رزومه و درخواست همکاری

متن پیام معرفی شخصی رزومه و درخواست همکاری با نهاد یا فرد دیگری به کمک هوش مصنوعی

هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل داده‌های موجود در رزومه، مطالب واضح و مرتبطی ایجاد کند و در قالب یک پیام آماده و قابل تنظیم ارائه دهد

ادامه مطلب