مولد بحث در برنامه Reddit

مولد بحث در برنامه Reddit درباره معایب و مزایای ( x ) توسط هوش مصنوعی

هوش مصنوعی، مولد بحث قادر است به طور خودکار معایب و مزایای (x) را مورد بررسی قرار داده و نظرات کاربران را برای تحلیل و بحث برای بررسی به ارمغان بیاورد.

ادامه مطلب