توییت خلاصه مقاله خبر با هوش مصنوعی

توییت خلاصه مقاله خبر با هوش مصنوعی

توییت خلاصه مقاله خبر به کمک هوش مصنوعی به یک روش نوین برای خلاصه‌سازی مقالات خبری با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی می‌باشد.

ادامه مطلب